DominoLab.iNFO Logo

Projekt

Aplikacija Winamp2Skype, tj. kraće W2S jest dvojezična aplikacija (HR, EN) koja omogućuje automatsku promjenu Skype statusne poruke prema trenutnoj pjesmi koja se izvodi u Winamp ili Windows Media Player glazbenoj aplikaciji. Samim tim omogućuje svim vašim prijateljima (kontaktima) sa Skype liste informaciju o glazbi koju slušate/volite.

Autor aplikacije: Dominik Brezak (Drunken #BeAvEr#)!

Aplikacija prvi put predstavljena na FOI CORE 2007 natjecanju.

Zahtjevi: Windows s .NET min. verzije 2.0.