DominoLab.iNFO Logo

Projekt

Aplikacija za prevođenje Hrvatski 2 mnogi drugi jezici (ovisno o mogućnostima Google Translate-a)...

Hvala Maji V., Tomislavu F. i Ivanu Š. na testiranju aplikacije i kritikama.

Zahtjevi: Windows XP/Vista, .NET 3.5